Font a czcionka

 

Font a czcionka

W briefach i zleceniach dla studia graficznego, szczególnie związanych z typografią, bardzo często spotykamy się z zamiennym używaniem słów font i czcionka. Klienci nieraz używają także zwrotu „krój pisma”. Font a czcionka – mają one dwa różne znaczenia i nie powinny być używane jako synonimy. Każde z tych trzech wyrażeń (font, czcionka, rodzaje krojów pisma) ma inne znaczenie. Czym różni się czcionka, font i krój pisma w specyficznym języku projektowania graficznego? Czy różnica ma znaczenie w dobrym zrozumieniu briefu pod kątem typografii i druku?

  Czcionka a font

  W tradycyjnej technice druku w pracy technika zecera liczyła się czcionka, a font był ważny dla projektanta materiałów oddawanych do drukarni. W wyniku rozwoju cyfryzacji i procesów przygotowania do druku DTP, praca zecerów stała się niemal całkowicie zbędna, a fach ten jest prawie zapomniany. Technik zecerstwa to wykwalifikowany pracownik drukarni, który zajmuje się składaniem tekstu z czcionek do druku. Czym jest zatem czcionka? Definicja czcionki wg Wikipedii brzmi następująco: „Czcionka to metalowy prostopadłościan z odwróconą literą lub znakiem drukarskim, dającymi w druku odbitkę tej litery lub znaku”. Zasadniczo nie powinniśmy mylić pojęcia czcionka z fontem, czyli rodzajem pisma dla komputera lub drukarki. Mówiąc w skrócie, czcionka to materiał zecerski używany w technice druku wypukłego, a font to cyfrowa postać pisma. Technikę druku wypukłego nazywa się inaczej drukiem typograficznym. Technologia druku cyfrowego całkowicie zmieniła jednak podejście do typografii, jaką znamy dziś.

   Rodzaje czcionek

   Czcionki tekstu można podzielić na dwa rodzaje ze względu na style:

   • czcionki szeryfowe

   Czcionki szeryfowe są często używane w nagłówkach, ponieważ ich ozdobne kształty nadają się do wyświetlania większych tekstów. Taka czcionka charakteryzuje się obecnością szeryfów, czyli niewielkich, ozdobnych zakończeń liter. Najczęściej stosuje się je w takich publikacjach jak książki czy druki okolicznościowe oraz pisma urzędowe. Do czcionek szeryfowych należą m.in. popularny Times New Roman, Courier i Georgia. Czcionka Times New Roman jest bardzo popularna do tworzenia aktów prawnych w kancelariach notarialnych, adwokackich i radców prawnych.

   • czcionki bezszeryfowe

   Jedną z najpopularniejszych czcionek, używanych zarówno w korespondencji, jak i na etykietach produktów, jest Arial. Jeżeli litery nie mają dekoracyjnych zakończeń, mówimy o czcionkach bezszeryfowych. Ten rodzaj czcionek prezentuje się nowocześnie, a jego użycie jest bardzo powszechne. Czcionki bezszeryfowe mają optymalne właściwości optyczne (w porównaniu do szeryfowych), dlatego są wykorzystywane na stronach www, w katalogach online, w sklepach internetowych do opisów produktów – w miejscach, w których ilość przestrzeni na treść jest ograniczona.

   Co to jest font i gdzie występuje?

   Font to odpowiednik czcionki zapisany w wersji cyfrowej – są to litery wyświetlane na ekranie smartfona, komputera lub innego urządzenia z elektronicznym wyświetlaczem. Font to obraz kroju pisma, zbiór znaków drukarskich o określonym stylu, kroju i rozmiarze. Fontów używa się do wyświetlania tekstu na ekranie lub drukowania informacji w wersjach papierowych. Fonty są przechowywane w plikach, które można łatwo zainstalować na komputerze, aby były dostępne dla różnych programów, takich jak edytory tekstu, przeglądarki internetowe i programy do projektowania graficznego. Każdy font ma swoje charakterystyczne cechy, np. pole znaku czy sposób ich kodowania. Warto wiedzieć, że fonty o takim samym kroju mogą występować w kilku różnych formatach.

   Typografia – dobór pisma

   Typografia ma zapewnić poprawę czytelności i atrakcyjny wyglądu tekstu, aby przekaz był łatwo zrozumiały i przyjemny dla oka. Poprawne zastosowanie podstawowych zasad projektowania typografii może znacząco wpłynąć na odbiór treści przez czytelnika. Definicja słowa typografia w szerszym ujęciu niż technologia druku wypukłego oznacza dziedzinę koncentrującą się na kształtowaniu struktur i aranżacji języka w jego wizualnym wymiarze. Topografia w znaczeniu ogólnym odnosi się do doboru pisma, jego użycia i składu do druku, a także ustalania optymalnych norm pisarskich. Istnieje jeszcze kilka innych definicji słowa typografia – w zależności od kontekstu i znaczenia. Możemy jednak śmiało powiedzieć, że jest to ogół zagadnień związanych z projektowaniem liter drukowanych oraz innych kształtów znaków pisarskich. Typografia służy przede wszystkim do przekazywania treści pisanych, dlatego stanowi ważne narzędzie w komunikacji wizualnej. Typografia w środowisku projektowania dotyczy wyboru rodzaju kroju pisma do tytułów, śródtytułów i bloków tekstowych, a także ustala ich rozmiar, odstępy między literami i liniami, rozmieszczenie elementów na stronie oraz kolorystykę liter.

   Rodzaje krojów pisma

   Krój pisma to komplet znaków o charakterystycznych jednolitych cechach graficznych, dzięki którym tworzy podstawowy zbiór. Krój pisma to nie tylko zbiór liter, ale również sposób ich ułożenia i stylizacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę krój pisma odręcznego, to jest on odzwierciedleniem osobowości autora. Na przykład krój pisma o ostrej krawędzi może sugerować, że tekst został napisany przez osobę, którą cechuje dynamiczny i pełen energii temperament. Krój pisma o miękkich kształtach może natomiast sugerować, że autor jest łagodnie usposobiony do otaczającego go świata. Krój pisma wybrany do publikacji naukowej czy projektu książki różni się od typografii na gry planszowe i okładki płyt.

   Krój pisma może być traktowany jako element sztuki, a nie tylko jako narzędzie do pisania – dobrym przykładem jest np. kaligrafia. Wiele krojów pisma zostało zaprojektowanych przez znanych artystów i projektantów, którzy chcieli stworzyć coś pięknego i unikalnego.

   Krój pisma staje się jednolity dzięki zachowaniu takich cech jak:

   Styl

   Rytm

   *

   Proporcje

   Układ i kształt szeryfów

   Czytelność (właściwości optyczne)

   Klasyfikacja krojów pisma

   Font i czcionki to elementy kroju pisma. Kroje liter można klasyfikować według cech ich wyglądu, czasu powstania, pochodzenia, przeznaczenia i innych kryteriów. W zależności od przyjętych kryteriów powstają różne systemy klasyfikacji pism. Podstawowe grupy krojów, uszeregowane ze względu na wygląd znaków, to kroje jedno- i dwuelementowe, kroje szeryfowe i bezszeryfowe i kroje o stałej szerokości znaku i proporcjach. Dlaczego wygląd tekstu jest taki ważny? Z punktu widzenia klientów studia graficznego krój pisma jest istotnym elementem brandingowym dla firm i organizacji. Wybór odpowiedniego kroju pisma na materiały reklamowe, ulotki, teczki, foldery reklamowe może pomóc w budowaniu rozpoznawalności marki i wyróżnieniu się na tle konkurencji.