Instrukcja obsługi, a instrukcja montażu – różnice

Instrukcja obsługi, a instrukcja montażu – różnice

Instrukcja montażu to ważny dokument, który zawiera szczegółowe wskazówki, jak krok po kroku połączyć elementy w celu prawidłowego złożenia, zainstalowania lub zmontowania produktu. Wiele produktów z kategorii wyposażenie domu, sprzęt elektroniczny i hobby wymaga samodzielnego montażu. Bez instrukcji montażu i instrukcji użytkowania zachodzi ryzyko, że klienci nie będą mogli korzystać w pełnym wymiarze ze sprzętu.

  Cechy dobrej instrukcji obsługi

  Projektowanie instrukcji obsługi jest jak wchodzenie w buty przyszłego użytkownika danego sprzętu. Instrukcja musi być przede wszystkim napisana prostym językiem, przejrzysta i zrozumiała dla wszystkich. Jeżeli podczas przeglądania instrukcji obsługi pojawiają się wątpliwości co do sposobu użycia produktu czy urządzenia, może to stwarzać niebezpieczeństwo niewłaściwego zastosowania, uszkodzenia sprzętu, a nawet spowodowania wypadku.
  Do pisania instrukcji stosuje się zwykle zdania proste, a najczęściej równoważniki zdań o treści ściśle merytorycznej. Instrukcja powinna być skonstruowana tak, by po jej przeczytaniu użytkownik dokładnie wiedział,
  jak używać produktu oraz jak go nie należy używać.

   Instrukcje montażu są zaprojektowane w taki sposób, aby montaż był jak najmniej skomplikowany i nie wymagał specjalistycznych narzędzi. Instrukcja obsługi i instrukcja montażu zawiera ilustracje lub diagramy, które pokazują, jak poszczególne części powinny być ze sobą połączone, a także informacje
  o wszelkich niezbędnych narzędziach. Mogą również zawierać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić, że montaż jest przeprowadzany
  w bezpieczny sposób.

   Instrukcja użytkowania – kiedy jest wymagana?

   Instrukcja użytkowania powinna być dołączona do produktów o skomplikowanym sposobie działania i powinna zawierać instrukcję obsługi. Instrukcje
   te powinny być sporządzone w języku kraju, w którym produkt jest sprzedawany. Niektórzy producenci zamieszczają informacje o użytkowaniu swoich wyrobów wyrażone w powszechnie zrozumiałej formie graficznej, na przykład w postaci
   infografiki na opakowaniu ochronnym. W przypadku sprzedaży elektronicznej nie ma jednoznacznych przepisów, czy instrukcja obsługi musi być dostarczona w formie papierowej, czy może być dostarczona w formie elektronicznej.

   Instrukcja użytkowania w wersji elektronicznej ma wiele zalet, takich jak np. nieograniczona dostępność z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Elektroniczna instrukcja użytkowania może ułatwić użytkownikom wyszukiwanie, a to z kolei pomaga w znalezieniu konkretnych informacji bez wertowania wersji papierowej. Producenci mogą łatwo aktualizować instrukcje obsługi w wersji elektronicznej, co jest szczególnie przydatne,
   gdy produkt jest często modernizowany. Warto jednak zauważyć, że niektóre osoby mogą wciąż preferować instrukcje obsługi w wersji papierowej,
   jeśli nie mają łatwego dostępu do sieci. Z tego powodu wielu producentów decyduje się na dostarczanie instrukcji obsługi zarówno w formie papierowej,
   jak i elektronicznej.

    Zasady pisania instrukcji

    Cechą wspólną instrukcji obsługi i instrukcji montażu są zasady, którymi kieruje się projektant. Tworzenie instrukcji obsługi odbywa się zawsze zgodnie
    z określonymi zasadami i wytycznymi:

     {

     Używanie precyzyjnego języka, dostosowanego do odbiorcy

     Uporządkowanie poleceń według kolejności wykonywania

     Treść przekazana czytelnie w punktach

     Schematyczne grafiki i ilustracje powinny być możliwie proste i czytelne

     Spójny layout od tytułu i opisu urządzenia, przez objaśnienie poszczególnych czynności, po ewentualne uwagi końcowe

     Każdy produkt, który wymaga montażu, musi mieć dołączoną do opakowania papierową instrukcję. W przypadku małych produktów instrukcja może być umieszczona na opakowaniu. Nierzadko instrukcję w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie dystrybutora w PDF-ie.

      Instrukcja obsługi maszyny – z czego się składa?

      Instrukcja obsługi maszyny jest ściśle powiązana z dokumentacją techniczną. Dokumentacja DTR jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia współcześnie produkowanych maszyn. Dzięki niej użytkownicy mogą w bezpieczny sposób korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji maszyn, a także mają pewność, że użytkują najwyższej jakości produkty, które zostały wyprodukowane zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

      Nazwa DTR – co to znaczy? Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR), zwana również paszportem maszyny, jest kompleksowym dokumentem.
      Oprócz instrukcji obsługi,
      instrukcja DTR zawiera również inne kluczowe dokumenty, takie jak instrukcja konserwacji, spis wyposażenia urządzenia,
      wykaz części zapasowych i zamiennych, rysunki, schematy czy charakterystykę. Instrukcja obsługi jest jednym z elementów dokumentacji, ale DTR zawiera dodatkowo wiele innych ważnych informacji.