Projekt

Katalog – Uniwersytet Śląski

Dla

Uniwersytet Śląski

Historia projektu

Jak powstał projekt?

Nasze studio było odpowiedzialne za przygotowanie katalogu dla Uniwersytetu Śląskiego, z  okazji 50-ciolecia nauki o Ziemi. Poza stworzeniem szablonu, wnętrza katalogu i okładki do ważnych zadań należało wykreowanie Chronostratygrafii, czyli graficznego schematu ukazującego ewolucję uczelni. 

Opracowaliśmy ponad 30-sto stronicowy katalog. Projekt miał zawierać dużą ilość tekstu, dlatego naszym zadaniem było dopasować go odpowiednio do niemałej ilości zdjęć.
W  katalogu została wykorzystana kolorystyka odpowiadająca brandigowi uczelni, dlatego przeważają w nim elementy niebieskie oraz granatowe. Całość przygotowaliśmy do druku w  dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku.

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Czas pracy: ok. 7 tyg.

 Poznaj naszą Ofertę

Oferta

(Pojedyncze projekty)

Pakiety Graficzne

(Stała współpraca)