Projekt

SIW szkoła Chemobudowa Kraków S.A.

Dla

Chemobudowa-Kraków S.A.

Historia projektu

Jak powstał projekt?

Stworzenie księgi znaku wraz z Key Visual dla Zespołu Szkół Budowlanych Chemobudowa-Kraków S.A.

Szkoła jest jednym z filarów realizowanych w ramach projektu dla
Chemobudowa-Kraków S.A. Rozbudowana księga znaku obejmowała  zarówno przedstawienie budowy logo, kolorystykę, typografię, dozwolone warianty, zastosowanie logo oraz stworzenie Key Visual, który opisuje przewodni motyw, jaki należy stosować
w materiałach graficznych.  W skład realizacji wchodziły również projekty akcydensów, reklam outdoor, gadżetów oraz wiele innych.

Dzięki ujednoliceniu księgi znaku dla Chemobudowy oraz Szkoły projekt stał się spójną
i integralną częścią z podziałem na dwie księgi znaku.

Adobe InDesign
Ilość projektantów: 3
Adobe Illustrator
Czas pracy: ok. 8 tyg.
Adobe Photoshop

 Poznaj naszą Ofertę

Oferta

(Pojedyncze projekty)

Pakiety Graficzne

(Stała współpraca)