W jakim formacie zapisywać pliki graficzne?

Przygotowując projekty w programach graficznych możemy zapisywać i eksportować je w przeróżnych for-matach. Jakie z nich możemy lub powinniśmy stosować w konkretnych sytuacjach? Od czego zależy dobór parametrów przy eksporcie?

Wektor czy raster?

Głównym czynnikiem, który decyduje o różnicach w zapisie plików jest rodzaj grafiki: to czy obraz jest grafiką rastrową tj. taką, która składa się z pikseli, lub grafiką wektorową – taką, która opisywana jest za pomocą figur lub brył geometrycznych. Grafika rastrowa powstaje w konkretnej rozdzielczości, dlatego zmieniając jej rozmiary na większe możemy zauważyć stratę jakości. Plik wektorowy pozwala na dużo swobodniejszą transformację, ponieważ jest w pełni skalowalny bez utraty jakości. Formaty grafiki wektorowej zapisują również o wiele więcej informacji dotyczących zależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Dzięki temu, możemy z łatwością zmienić ich proporcje, położenie czy nawet kształt. Grafiki rastrowe muszą być zapisane w odpowiednio przygotowanym formacie pliku otwartego, tak by ich edycja była możliwa. Pod-stawowe formaty (takie jak .jpg czy .png) scalają warstwy obrazu w całość tym samym uniemożliwiając przemieszczanie poszczególnych elementów.

katalogi firmowe

Formaty plików grafiki rastrowej

Najpopularniejszy z dostępnych formatów to JPG/JPEG. Jego największą zaletą jest możliwość kompresji, która pozwala zmniejszyć wagę pliku – co niestety może wiązać się z utratą jakości. JPG nie pozwala na zapis przezroczystości ani animacji.

GIF to zapis sekwencji obrazów, które następnie mogą być wykorzystane do animacji. Format ten zapisuje przezroczystość monochromatyczną – czyli bez stopniowania przezroczystości.

PNG umożliwia zapis grafiki z przezroczystością bez strat jakości.

RAW to format najczęściej stosowany w fotografii, ponieważ charakteryzuje się zapisem największej ilości informacji umożliwiających profesjonalną obróbkę. Pliki zapisane w tym formacie często zajmują więcej miejsca.

TIFF to standardowy plik używany przy przygotowaniu do druku. Można zapisać w nim warstwy przygotowane w programie graficznym np. Photoshop lub zupełnie go spłaszczyć. Zazwyczaj TIFF stosuje się przy przygotowaniu wielkoformatowych projektów jak billboardy.

Formaty pilków grafki wektorowej

EPS to jeden z najpopularniejszych formatów do zapisu plików wektorowych. Jest dostępny w większościprogramów garficznych.

SVG zapisuje zarówno pliki statyczne jak i animowane, z możliwością zapisu gradientów, przezroczystościoraz opcją edycji.

Pozostałe popularne formaty zapisu plików graficznych

PDF być może kojarzy się z wieloma innymi przeznaczeniami jak np. instrukcje czy e-booki. Jednak jest jednym z najczęściej stosowanych formatów zapisu plików graficznych. Jego zaletą jest możliwość zapisu wielostronicowych projektów, dostępu do edycji w wielu programach – co ułatwia współpracę z drukarniami. PDF daje również możliwość zabezpieczenia pliku hasłem zarówno przed edycją jak również samym wyświetlaniem zawartości. Pliki PDF zapamiętują zarówno dane wektorowe jak i rastrowe oraz dodatkowe edytowalne znaczniki drukarskie takie jak spady czy pasery kolorów. Ponadto pozwala na dodawanie elementów interaktywnych (np. hiperłączy) co czyni go formatem idealnym do celów prezentacyjnych.

AI to natywny format programu Adobe Illustrator. Zapisujemy w nim pliki otwarte do edycji. Głównie opiera się na danych wektorowych, ale można umieścić w nim również bitmapy.

PSD zapisuje plik utworzony w programie Adobe Photoshop. Uwzględnia utworzone w nim warstwy co ułatwia edycję i dalszą pracę np. programistów, którzy użyją grafiki do tworzenia strony www.

Kiedy zapisywać w danym formacie?

Głównym czynnikiem jest wspomniane wcześniej rozróżnienie na grafikę rastrową i wektorową, które pozwoli nam przewidzieć jakość skalowania projektu. Powinniśmy również zastanowić się nad umiejscowieniem czy zastosowaniem grafiki, która na przykład powinna mieć przezroczyste tło lub delikatny gradient. Wówczas wybieramy formaty, które umożliwiają zapis takich danych (np. PNG). Grafiki mogą być animowane, a to znacznie ogranicza wybór formatu do eksportu. Z przygotowanej animacji możemy również wybrać i eksportować pojedynczą stopklatkę.

Korzystając z usług graficznych Studia Fesido, zawsze możesz mieć pewność, że plik będzie zawierał wystarczająco dużo informacji
i pozwoli na bezstratną zmianę rozmiarów projektu, a przy tym dzięki kompresji zostanie ograniczona jego waga! Pamiętając o bezpieczeństwie, pliki w wersji cyfrowej zabezpieczamy przed nieuprawnionym dostępem. Tworzymy kopie zapasowe tak, by zachować jak najwyższy standard współpracy!