Co to jest oraz co powinna zawierać księga znaku?

Po co jest jeszcze księga znaku?

Także w celu przedstawienia konstrukcji logo. W tym przypadku należy pamiętać, że składa się ono z sygnetu, logotypu oraz tagline?u. Sygnet to część przez niektórych utożsamiana z całym logo. Jednak wbrew pozorom nie chodzi tylko o nie. Kolejna część logo to logotyp, a więc część słowna logo. Ważna uwaga! Istnieją przykłady logo złożonych tylko z części słownej lub logo złożonych wyłącznie z części graficznych. Tym bardziej można natrafić na logo pozbawione trzeciego elementu składowego: tagline. Jest to coś w rodzaju sloganu, który powinniśmy niemal automatycznie utożsamiać z marką. Na przykład w przypadku Mc Donalda mamy tagline I’m lovin it. Jednak nie każda firma posiada swój tagline. Wybór należy tu do przedsiębiorcy. Jeśli zamierza sformułować tagline, który będzie się nieodłącznie kojarzył z jej działalnością, warto by to uczyniła. Należy wówczas pamiętać o jednym: koniecznie umieścić go w księdze znaków. 

katalogi firmowe

Co ponadto powinna zawierać księga znaku?

Otóż powinno znaleźć się w niej znaleźć też podstawowe pole znaku i ochronne pole znaku. To pierwsze bywa nazywane minimalnym. Jego celem jest określenie odległości logo od krawędzi dokumentów i nośników. O tym, czym jest pole ochronne czytamy na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ?Obszar wokół znaku, w obrębie którego nie może się pojawić żadna obca forma, zarówno graficzna jak i tekstowa to pole ochronne. Do wyznaczenia pola ochronnego służy moduł konstrukcyjny o rozmiarze boku pola podstawowego ?a?. Najmniejsza dopuszczalna wielkość pola ochronnego to 1/4 a?. 

katalogi firmowe

Typografia!

Jest to ni mniej nie więcej tylko zbiór krojów pisma oraz tak zwanych fontów, mogących znaleźć się w projekcie. Znajdziemy tam opis znaków, które można wykorzystać do celu znaku.  Niemniej istotna jest także kolorystyka znaku. 

katalogi firmowe

skalowalność!

Kolejna rzecz, która powinna się znaleźć w księdze znaku to jego skalowalność. W tym przypadku w firmy w swoich księgach znaków umieszczają jego minimalną wielkość. Często przedsiębiorstwa rozbijają ją na wielkość w materiałach drukowanych oraz w materiałach elektronicznych. Niekiedy możemy również natrafić na zalecane wielkości znaku w zależności od formatu papieru w projekcie. Odrębna bowiem wielkość będzie zalecana w przypadku formatu A5, odrębna w przypadku formatu B5, a jeszcze inna w przypadku formatu B4 czy A4. Należy pamiętać o odrębnej formie podawania wielkości znaku w materiałach drukowanych (wyrażamy ją w milimetrach) i odrębnej w materiałach elektronicznych (w pikselach).

katalogi firmowe

Zakres dopuszczalnego tła

Kwestią, której nie możemy przeoczyć w przypadku księgi znaku zakres dopuszczalnego tła. To również nieodzowny element księgi znaków. Niekiedy wyróżnia się tu tło podstawowe, a także inne rodzaje tła. W przypadku stosowania na odmiennym tle często pokazuje się odmienne wymogi niż w przypadku zastosowania tła podstawowego. Wyobraźmy sobie bowiem księgę znaku poważnej kancelarii prawnej, której logo znajduje się na tle dyskoteki czy wesołego miasteczka. W tym przypadku zaufanie klientów, nawet nieświadomie zjechałoby w dół. Z drugiej strony to samo tło byłoby w pełni odpowiednie, gdyby powiązać je z branżą rozrywkową.

katalogi firmowe

Nieprawidłowe zastosowanie

Co jeszcze powinna zawierać księga znaku? Ostatnim elementem, który powinien się w niej znaleźć jest wyszczególnienie przykładów jego nieprawidłowego użycia. Przed jej twórcą stoi bowiem zadanie przewidzenia najróżniejszych możliwości błędnego użycia znaku. A są one bardzo różne. Jednym z przykładów jest użycie znaku na nieodpowiednim tle. Nie jest to mało istotne, gdyż zdarza się, że nieodpowiednie tło niszczy czytelność całego znaku. Kolejnym problemem jest również błędne skalowanie znaku, naruszanie pola ochronnego. Podstawowy ?grzech? to także zmiana koloru znaku. To oczywiście prowadzić może do zniszczenia całej tożsamości znaku i pośrednio renomy firmy. A tego z pewnością chcemy uniknąć. 

katalogi firmowe