Storyboard –
co to jest?

Fundamentem każdego filmu jest udany scenariusz. To jego jakość często decyduje o sukcesie bądź porażce. Stanowi on swoisty surowiec, na którego podstawie powstaje docelowe dzieło. Scenariusz zazwyczaj przywodzi na myśl dokument opracowany w formie tekstowej. Okazuje się, że nie jest to jedyne dostępne rozwiązanie. Dowiedz się, czym jest storyboard i poznaj przykłady jego zastosowania w praktyce.

Storyboard – co to?

Tytułowe pojęcie odnosi się do ilustracyjnej sekwencji obrazów lub kadrów. Przedstawiają one akcję bądź historię w filmie, reklamie, animacji albo innym projekcie wizualnym. Zazwyczaj storyboard powstaje na etapie poprzedzającą właściwą produkcję materiału wideo. Jego zadaniem jest zilustrowanie koncepcji. Stanowi on zatem formę scenariusza przedstawionego w formie wizualnej. Doświadczenia specjalistów ds. marketingu również zwracają uwagę na korzyści, jakie może zagwarantować storyboard. Reklama opracowana na podstawie takiej koncepcji ma większą szansę na powodzenie w kontakcie z odbiorcami.

Istnieje spora dowolność przy tworzeniu storyboardu. Może on zawierać opisy scen, wytyczne dotyczące ruchu kamery, dialogi, efekty dźwiękowe, a także inne elementy, które zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji projektu. Takie urozmaicenie może okazać się nieocenioną pomocą dla ekipy filmowej. Reżyserzy, producenci i inne osoby znajdujące się na planie mogą w ten sposób skuteczniej zaplanować każdą scenę i skoordynować pracę zespołu.

Dlaczego warto przeprowadzić storyboarding?

Niektórzy nie przepadają za przedłużaniem fazy koncepcyjnej. Preferują przystąpienie do realizacji i pozostawienie przestrzeni na klarowanie się pomysłów w toku postępu prac. Warto jednak zrewidować swoje podejście. Storyboard może sprawić, że projekt przebiegnie zdecydowanie sprawniej, a rezultaty okażą się o wiele bardziej spektakularne. Poznaj kluczowe atuty przemawiające na korzyść tego rozwiązania.

  Wizualizacja koncepcji

  Słowna reprezentacja wyobrażenia twórcy scenariusza pozostawia ogromne pole do interpretacji. Każda osoba czytająca gotowy dokument może zwizualizować sobie zarysowaną koncepcję zupełnie inaczej. W wielu okolicznościach takie rozbieżności sprawiają, że trudno jest wzajemnie dojść do porozumienia. Storyboard rozwiązuje ten problem. Rysunek przedstawia pomysł w formie, która pojawiła się w wyobraźni autora. Wizualizacje wcale nie muszę być dokładnie zrealizowane. Czasem w zupełności wystarczy prowizoryczny szkic, aby sprowadzić komunikację na właściwe tory.

  Usprawnienie pracy zespołu

  Plan zdjęciowy z natury jest miejscem, w którym ścierają się różne perspektywy. Znajduje się tam reżyser, scenarzysta, projektant, operator kamery, aktorzy, a każdy z nich może mieć nieco inną wizję. Jeśli opracujesz storyboard, jesteś w stanie skuteczniej koordynować współpracę poszczególnych członków ekipy filmowej.

  l

  Planowanie i organizacja

  Storyboarding pozwala na dokładne zaplanowanie kampanii reklamowej. Wśród uwzględnionych elementów mogą znaleźć się wytyczne dotyczące scen, kadrów, dźwięków, muzyki i dialogów. W ten sposób można sprawniej koordynować proces produkcji i zarazem osiągnąć jeszcze korzystniejsze efekty.

  Kontrola kosztów

  Storyboarding zmniejsza ryzyko przekroczenia budżetu. Już na etapie poprzedzającym produkcję dysponujesz wizualizacją przedstawiającą zarys rezultatu, do którego będzie zmierzać ekipa. W efekcie jesteś w stanie o wiele precyzyjniej oszacować koszty potrzebne do realizacji. Jeśli okaże się, że wizja jest zbyt wymagająca, można wdrożyć stosowne korekty, zanim jeszcze prace ruszą na dobre.

  Testowanie

  Za sprawą storyboardu jesteś w stanie zrewidować i dostosowywać założone plany, jeszcze zanim w studiu padnie pierwszy klaps. Dzięki temu można lepiej dopasować reklamę do oczekiwań i potrzeb widzów.

  Storyboard – przykład

  Storyboard może przyjąć różne formy. Przyjęta koncepcja całkowicie zależy od preferencji i potrzeb twórców. Poznaj najczęściej występujące warianty.

  Storyboard – przykłady

  Ilustracje ręcznie rysowane – Najprostszą formą storyboardu są ręcznie rysowane ilustracje. Można je wykonać ołówkiem czy też markerem na papierze lub tablicy kredowej. Gotowe obrazki pokazują sekwencję kadrów i opisują akcję w każdej scenie.

  Cyfrowy storyboard – Storyboard można również przygotować za pomocą specjalnego oprogramowania. Dzięki temu jesteś w stanie łatwo tworzyć i edytować ilustracje, a także dodać efekty dźwiękowe i animacje. Programy te pozwalają także na udostępnienie storyboardu w formacie cyfrowym innym członkom zespołu produkcyjnego. Takie rozwiązanie jest o tyle wygodne i efektywne, że wszyscy mają swobodny dostęp do koncepcji i mogą wspólnie starać się ją udoskonalić.

  Fotografia Niektóre storyboardy występują pod postacią fotografii. Wówczas w każdej scenie pojawia się zdjęcie przedstawiające sytuację podobną do tej, która ma zostać wykreowana. Dzięki temu łatwiej można wyobrazić sobie efekt i ocenić użyteczność poszczególnych kadrów. Metoda fotograficzna wydaje się szczególnie przystępna ze względu na jej dostępność. Do opracowania wizualizacji nie potrzeba talentu plastycznego. W zupełności wystarczy aparat w smartfonie, który pozwala na zrobienie zdjęć o zadowalającej jakości.

  Wideo – W przypadku bardziej skomplikowanych projektów storyboard można przygotować w formie filmowej. Dzięki temu jesteś w stanie dokładnie zaplanować ruch kamery, montaż i efekty wizualne. Wideo storyboard pozwala także na lepsze zobrazowanie akcji i interakcji między postaciami.

  Jak tworzyć storyboardy krok po kroku?

  Gdy zabierasz się do opracowania pierwszego scenariusza graficznego, możesz zastanawiać się, od czego należy zacząć. Zapoznaj się zatem z instrukcją, która pomoże Ci przetrzeć szlak.

   1. Wybierz narzędzie

   Wybierz narzędzie, które jest dla Ciebie najbardziej komfortowe. Możesz użyć tradycyjnych narzędzi, np papieru i ołówka, lub skorzystać z programu do tworzenia storyboardów.

   3. Scenariusz

   Określ scenariusz reklamy i zapisz go w punktach, aby wiedzieć, co ma się dziać w każdej scenie.

   5. Opis sceny

   Dodaj pomocnicze opisy do każdej sceny. Przy ich pomocy opowiedz, co się dzieje w danym momencie i jakie są najważniejsze elementy występujące w danej sytuacji.

   7. Detale

   Dopracuj każdą scenę poprzez uwzględnienie w niej detali. Zwróć uwagę na ustawienie kamery, gesty wykonywane przez bohaterów.

   9. Grafika

   Dodaj kolory, grafikę i wszelkie inne szczegóły, które pomogą lepiej zobrazować finalny materiał.

   2. Proporcje i format

   Określ proporcje i format storyboardu. Może to być chociażby orientacja 16:9 albo 4:3.

   4. Szkice scen

    Dodaj szkice przedstawiające każdą ze scen zapisanych w scenariuszu. Obraz stanowi dopełnienie tekstu. Skoncentruj się na najważniejszych elementach, takich jak ustawienie kamery, pozy postaci, ruch postaci, dialogi itp.

   6. Dźwięk

   Dodaj informacje na temat dźwięków, które mają pojawić się w każdej scenie, np. efekty specjalne, muzyka, dialogi.

   8. Ocena

   Przeglądaj storyboard i dokonaj oceny. Zastanów się, czy wszystko jest zgodne z koncepcją reklamową i scenariuszem. Wykonaj poprawki, jeśli uznasz to za konieczne.

   10. Opinie i uwagi

   Przedstaw storyboard zespołowi produkcyjnemu, aby uzyskać ich opinie i uwagi. Zachowaj otwartość na feedback i wprowadź niezbędne korekty.